Selectiecriteria gastouders                             

 1. Algemeen
 • In bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
 • In bezit van een Ongevallen Inzittendenverzekering bij autogebruik
 • Zorgdragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Zorgdragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag van meerderjarige huisgenoten en regelmatige bezoekers

(in geval van opvang in het huis van de gastouder) en anderen die bij de opvang betrokken zijn

 

 1. Persoonlijk
 • Minimumleeftijd van 21 jaar
 • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Continuïteit en stabiliteit kunnen bieden
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en organisatievermogen
 • Flexibiliteit
 • Kunnen reflecteren op het eigen handelen
 • Correct taalgebruik
 • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal en de bereidheid Nederlands te
 • spreken tijdens de opvang
 • Goede telefonische bereikbaarheid, ook buitenshuis
 • Niet ingeschreven staan op hetzelfde woonadres als de ouder
 • Niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag
 • Geen kinderen hebben die (voorlopig) onder toezicht zijn gesteld

 

 1. Motivatie
 • Positieve houding tegenover kinderopvang
 • Plezier in het omgaan met kinderen.
 • Positieve houding van de gezinsleden tegenover de opvang van kinderen
 • Regelmatige beschikbaarheid voor opvang voor minimaal een half jaar

 

 1. Houding ten opzichte van het gastouderbureau
 • Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
 • Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het gastouderbureau
 • Werkt volgens de regels en het pedagogisch beleid van het
 • gastouderbureau
 • Houd zich aan de landelijke normen ten aanzien van het gelijktijdig op te vangen maximale aantal gastkinderen
 • Heeft een achterwacht als er drie kinderen of meer worden
 • opgevangen

 

 1. Pedagogische kwaliteit
 • Ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen
 • Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • Kunnen bieden van warmte en geborgenheid
 • Kunnen stimuleren van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind
 • Kunnen overdragen van normen en waarden in een multiculturele samenleving.
 • Kunnen hanteren van straffen en belonen, zonder gebruikmaking van geestelijk en/of lichamelijk geweld
 1. Scholing
 • In bezit van een mbo-diploma niveau 2 helpende zorg en welzijn (of gelijkgesteldeopleiding) of bereidheid tot het behalen van dit diploma
 • In bezit van een geldig certificaat ‘EHBO bij kinderen’
 • Bereidheid tot het volgen van herhalings- en bijscholingscursussen
 1. Omgevingsfactoren
 • Bereidheid mee te werken aan de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Een hygiënische en veilige woning, zowel binnen als buiten
 • Een rookvrije woning
 • De woning is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders
 • De woning biedt voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen, waarbij voor kinderen tot 1,5 jaar er een slaapkamer apart van de leefruimte beschikbaar is.
 • Voldoende gelegenheid om buiten te spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen
 • Bereidheid om zo nodig kleine aanpassingen te verrichten in of bij het huis

 

 1. Houding ten opzichte van de ouders
 • Positieve houding tegenover de keus van ouders om de opvoeding met anderen te delen
 • Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën
 • Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders
 • Bereidheid tot overleg en samenwerking met de ouders
 • Bereid en in staat zijn eventuele verschillen in opvatting te bespreken
 • Bereid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken
 • Flexibiliteit
 • Bereidheid tot het respecteren van de privacy van ouders en om geen informatie door te spelen aan derden

Selectiecriteria gastouders,Selectiecriteria gastouders,Selectiecriteria gastouders,Selectiecriteria gastouders