Signaleren en handelen bij kindermishandelingtraining-aanpak-kindermishandeling-meldcode-JB-Expertise


Inhoud

Als  professional kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per jaar worden er ruim 120.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. De gevolgen zijn vaak een leven lang. Als je te maken krijgt met een kind dat slachtoffer is van kindermishandeling brengt dat altijd zorgen met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Als beroepskracht en professioneel opvoeder heb je een belangrijk rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling.  Per 1 juli 2013 is het volgens de wet verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van kindermishandeling en zijn professionele opvoeders wettelijk verplicht om de stappen uit de meldcode te hanteren. De workshop is een interactieve workshop waarbij de deelnemer in één dagdeel kennis en vaardigheden krijgt aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Signaleren en handelen bij kindermishandeling

Na deze training is het mogelijk een verdiepingsmodule te volgen van één bijeenkomst extra ‘Communiceren met ouders’ (indien er vermoedens van mishandeling zijn).

Als gastouders twee dagdelen volgen wordt er een erkend certificaat vanuit de Landelijke Trainersgroep Huiselijk Geweld geven.

Leerresultaten
In deze workshop leert de deelnemer:

  • de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • wat de aard en de omvang is van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • wat de signalen zijn die kinderen en/of ouders uitzenden en die (mogelijk) op huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen wijzen
  • hoe het moet handelen volgens de stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van hun functie en wat het kan verwachten aan ondersteuning uit de desbetreffende organisatie
  • de fasen uit een zorg verkennend gesprek met ouders hanteren met bijbehorende gesprekstechnieken (aanstippen van theorie; echt oefenen van gesprekstechnieken zit in de training. Klik hier voor meer informatie over deze training)

 

Duur/studiebelasting
Eén bijeenkomst van circa 2,5 uur.

 

Materiaal
Vooraf  worden de signaallijsten van kindermishandeling (NJi) toegestuurd worden aan de deelnemers, samen met een korte samenvatting van de behandelde onderwerpen. Welkom-Kind zorgt dat de deelnemers deze ontvangen.

Certificering

De trainer is gecertificeerd en  is aangesloten bij de Landelijke Trainersgroep van Trainers Huiselijk Geweld. Een landelijk erkend certificaat is mogelijk van de Landelijke Trainers Huiselijk Geweld (voorheen Stichting LTAK, Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling).  Klik hier voor meer informatie over de training. 

Meer informatie? Mail Cindy@welkom-kind.nl