Plaats, Wijk: Lelystad, Warande
Naam: Marit Reker

Leeftijd kinderen: 2-4 jaar
Beschikbare dagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
Huisdieren: 1 hond


Ik ben Marit Reker en samen met mijn man Joost,  onze twee kinderen Mees (2014) en Eylin (2017), Senna (onze Border Collie) en poes Moos wonen wij in de Warande.
De afgelopen 10 jaar heb ik in het onderwijs gewerkt op verschillende basisscholen. Voordat ik naar de PABO ging, heb ik eerst mijn CIOS-sportopleiding afgerond. Tijdens de PABO en na mijn CIOS heb ik gewerkt op peuterspeelzalen, bso’s en kinderdagverblijven. Ik vind het fantastisch om peuters op een speelse manier zich te laten ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontplooien en zich daarbij veilig en vertrouwd voelen.

Bij “peuterschool” Het Rekeltje staan sport en voorschoolse educatie centraal.

Ik werk met thema’s. Binnen dat thema doen we veel leuke activiteiten. Denk daarbij aan: knippen, plakken, vouwen, memory, tellen, voorlezen, enz.

Dit combineren we heerlijk met buiten ravotten, maar ook met sporten: klimmen, klauteren, voetballen, gooien, rollen, slingeren, dansen, enz.

Om voor rust en duidelijkheid bij de kinderen te zorgen, werken we met een duidelijke dagstructuur en -ritme. Voor de continuïteit en de binding met de groep is het dan ook fijn als zij minimaal 2 dagen op de groep komen.

Ik nodig je van harte uit voor een kennismaking!