Links

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Welkom-Kind Lelystad en Omstreken heeft een interne klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij ons op het gastouderbureau. Wij zijn ook lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen afhandelen met de interne klachtenregeling, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook dit (externe) klachtenreglement ligt ter inzage op het kantoor in Lelystad.

De Gastouderraad

Belangen van gastouders worden zo goed mogelijk behartigd door een raad, bestaande uit aantal gastouders die samenwerken met Welkom-Kind; genaamd de gastouderraad. Het doel van de gastouderraad is het belang van de kinderen, zowel de gastkinderen als ook de eigen kinderen, te behartigen en de gastouders die zijn aangesloten bij Welkom-Kind te vertegenwoordigen. We geven Welkom-Kind adviezen ten aanzien van kwaliteit. En indien nodig kunnen we bemiddelen bij klachten en/of conflicten tussen gastouders en Welkom-Kind.

Indien je het leuk vindt meer contact te hebben met andere gastouders en graag mee wilt denken kun je lid worden van de gastouderraad. We vergaderen ongeveer 1 avond in de maand, verder gaat alles via de e-mail. U kunt de gastouderraad bereiken via gor-welkomkind@live.nl

Belangrijke documenten en links betreffen kinderopvang, Belangrijke documenten en links betreffen kinderopvang, Belangrijke documenten en links betreffen kinderopvang, Belangrijke documenten en links betreffen kinderopvang