GGD Inspectie en voorbereiding (op onaangekondigde inspectie)

Vanaf 2022 zal het aantal onaangekondigde inspecties van 5% naar 50% stijgen in de gemeente Lelystad. Gemiddeld genomen betekend dit dat je eens in de 3 jaar een onaangekondigde inspectie als gastouder mag verwachten van de GGD.  Zie hier de berichtgeving. De GGD inspecteert kinderopvang locaties en dus ook jouw opvanglocatie als gastouder met het doel de kwaliteit van jouw opvang te borgen en indien van toepassing te verbeteren.  Jaarlijks tijdens onze Risico Inventarisatie lopen we de punten na die de GGD ook inspecteert. Het is waardevol en laat jouw professionaliteit zien wanneer je jaarlijks je documenten doorloopt en  bekijkt of alles nog compleet is en up to date.  Om deze voorbereiding makkelijk te maken hebben we een checklist gemaakt. Wanneer je de punten allemaal kunt afvinken, heb jij document technisch alles op orde.

Het hebben van een eigen Pedagogisch werkplan geeft jou, de GGD en potentiele nieuwe ouders inzicht in wat jij als gastouder te bieden hebt. In een Pedagogisch werkplan laat  je onder andere zien hoe jij als professional werkt aan de ontwikkeling van de gastkinderen aan de hand van de 4 pedagogische basisdoelen en hoe je daar vorm aan geeft. Heb je nog geen pedagogisch werkplan en wil je die wel schrijven? De cursus die wij aanbieden Werken met de 4 pedagogische basisdoelen geeft je inzichten die je helpen je plan te schrijven. Laat het ons weten wanneer je daar interesse in hebt!
GGD Inspectie en Welkom-Boek, GGD Inspectie en Welkom-Boek, GGD Inspectie en Welkom-Boek