Houd je van kinderen en wil je gastouder worden?

Gastouderbureau Welkom-Kind is altijd op zoek naar nieuwe gastouders. Heb jij de kwaliteiten?
Klik hier voor het gratis en vrijblijvende aanmeldformulier!

Vraag jezelf daarom eerst dit af:

–   Ben je verantwoordelijk?
–   Ben je zelfstandig? Ben je creatief? Ben je flexibel?
–   Ben je sterk in communiceren? 
–   Ben je er goed in om met mensen mee te denken?
–   Ben je oplossingsgericht in onverwachte situaties? 
–   Ben je een doorzetter?
–   Heb je inlevingsvermogen? 
–   Heb je ervaring met kinderen?
–   Wil je graag thuis werken? 
–   Zijn je gezinsleden het er mee eens dat je gastouder wilt worden?

Bovenstaande zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden van vragen die komen kijken wanneer je overweegt om gastouder te worden. We zullen dit allemaal met je doorspreken wanneer je meer wilt weten over de gastouderopvang. Klik hier voor het aanmelden als gastouder.


Diploma-eis 

Sinds 2010 zijn er veel wijzigingen geweest rondom de eisen die aan gastouders en aan gastouderbureaus gesteld worden. Een belangrijke wijziging is dat gastouders in het bezit dienen te zijn van een relevant diploma (én van een erkend certificaat Eerste Hulp bij Kinderen). Je kunt simpel controleren via de diplomatoets (klik hier)  of jouw diploma kwalificeert. Ben je in het bezit van één van deze diploma’s dan geeft dit een “vrijstelling” waardoor je geen extra opleiding hoeft te volgen voordat je als gastouder aan de slag kunt. Hoewel je wel een diploma EHBO / EHAK (EHBO specifiek gericht op kinderen) dient te hebben behaald. Je kunt niet als gastouder erkend worden zonder een Verklaring Omtrent Gedrag. Hieronder tref je over al deze onderwerpen een nadere uitleg.

De eerste stap
Met nieuwe gastouders maken wij altijd eerst een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens dit persoonlijke gesprek presenteren wij onze documentatiemap. In deze map zijn alle documenten opgenomen die ons bureau standaard hanteert. Wij geven tijdens dit gesprek ook een uitgebreide toelichting op onze werkwijze en de wet- en regelgeving wordt besproken. Tijdens dit gesprek zullen wij je vragen stellen om te bezien of je geschikt bent om als gastouder aan de slag te gaan. Het verzorgen van kinderen is een kwetsbare en zeer verantwoordelijke taak die serieus en goed moet worden besproken. Niet iedereen is er voor in de wieg gelegd om kinderen op te vangen. Er wordt een inschatting gemaakt van de vaardigheden en ervaring wordt besproken. Dit kennismakingsgesprek is een heel belangrijke eerste stap.

Eerste Hulp Bij Kinderen
Wij organiseren met regelmaat EHAK (bij)scholingen. Voor meer informatie over deze cursussen zie EHBO.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) & het Personenregister Kinderopvang (PRK)
Wanneer je eenmaal aan de diploma-eis voldoet en een certificaat EHBO bij kinderen in het bezit hebt, is het verplicht om – voordat je daadwerkelijk ingeschreven kunt worden in het Landelijk Register Kinderopvang – een zogenaamde VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Wanneer het zover is, sturen wij je het benodigde aanvraagformulier per mail toe. Tegenwoordig kun je deze VOG online aanvragen. Het online aanvragen van de VOG is een stuk goedkoper dan wanneer je de papieren aanvraag gebruikt. Bovendien kun je de aanvraag thuis achter je pc verzorgen. Je hoeft dan dus geen afspraak bij de gemeente te maken. Deze verklaring wordt door de gastouder zelf aangevraagd en als er bij de gastouder thuis opvang wordt geboden, ook door alle volwassen huisgenoten. Met de VOG aanvraag wordt bij Justitie onder andere gecontroleerd of er in het verleden niet iets naars met kinderen is gebeurd. Binnen korte tijd krijg je de originele VOG per gewone post thuisgestuurd. Met de VOG dien je je aan te melden bij het Personenregister. Je doet dan een koppelverzoek aan het gastouderbureau. Wij laten je tegen die tijd weten hoe je dit doet. De kosten het aanvragen van de VOG komen voor rekening van de gastouder. Ook voor de koppeling in het PRK worden kosten gerekend die voor rekening van de gastouder komen. Ook alle volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen dienen een dergelijke verklaring aan te vragen (wanneer er bij gastouder thuis gastouderopvang wordt geboden) en ook zij dienen in het PRK een koppelverzoek te doen. Denk aan volwassen thuiswonende kinderen, partner, inwonende én structureel aanwezige personen (bijvoorbeeld de schoonmaakster of een vriendin of buurvrouw die regelmatig over de vloer komt wanneer jij kinderen opvangt).

De laatste stappen
Wanneer aan alle bovenstaande eisen wordt voldaan, komen we de woning inspecteren op veiligheid. Dit noemen we een risico inventarisatie en evaluatie (RIE). Deze inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. Wanneer ook dat positief is beoordeeld, gaan wij je met alle benodigde documenten aanmelden bij de gemeente. De gemeente stuurt de stukken door naar de GGD en de GGD maakt met jou een afspraak voor een inspectie bij jou thuis. Binnen dit huisbezoek wordt alles nog eens doorgenomen en gecontroleerd. De bevindingen van de GGD worden naar de gemeente gestuurd en bij een positief advies wordt de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit laatste traject – vanaf aanmelding bij de gemeente tot aan de daadwerkelijke registratie in het Landelijk Register Kinderopvang – kan (maximaal) tien weken in beslag nemen. Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang gebeurt per adres.

Leges
De meeste gemeenten rekenen leges voor de registratie in het LRK. Per gemeente is het bedrag dat de gemeente hiervoor in rekening brengt weer anders. Informeer dus bij  de gemeente welk bedrag er aan leges geheven wordt voor de registratie in het LRK om erkend gastouder te worden. De kosten van deze leges komen voor rekening van de gastouder. Wanneer de opvang plaatsvindt bij de ouders thuis, komen deze kosten voor rekening van de ouders.

Het bovenstaande traject lijkt heel wat maar geldt als vanzelfsprekend slechts éénmalig. Wanneer je eenmaal als gastouder in het LRK geregistreerd staat, kun je per direct opvang bieden aan nieuwe opvangsituaties. Zolang je steeds aan alle eisen blijft voldoen, én daadwerkelijk opvang verzorgt, blijft de registratie actueel en bestaan.

Wanneer je langer dan drie maanden geen opvang verzorgt, is het gastouderbureau verplicht je uit het LRK te laten schrijven. Dit is van belang te weten gezien de registratie (het hele traject) opnieuw opgestart zal worden wanneer je daarna weer gaat starten als gastouder.

Met de registratie in het LRK kunnen ouders die hun kinderen bij jou in de opvang plaatsen, aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag aanvragen voor opvang bij gastouders die geregistreerd staan in het LRK (en aan de overige voorwaarden voor de toeslag voldoen uiteraard).

Gastouder worden?, Gastouder worden?, Gastouder worden?