De Pedagogische kwaliteitsboom

pedagogische kwaliteitsboom pedagogische werkplan

Voor wie:            gastouders

Wanneer:            Start bij voldoende aanmeldingen weer in 2020

Incl. bewijs van deelname en A3 Poster

Een training als ‘de kwaliteitsboom’ geeft pedagogisch werkers de mogelijkheid om te excelleren. Om concreet te laten zien wat ze in hun mars hebben.

Want de cruciale factor is de kwaliteit van de interactie tussen kind en pedagogisch werker!

Kinderopvang en de manier waarop er naar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK die op 1 januari 2018 van kracht werd.

Eén van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen gastouders nou eigenlijk. In deze heldere en praktische workshop leren de gastouders hun eigen handelen concreet te maken. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de ‘kwaliteitsboom’ in te vullen per gastouder. De kwaliteitsboom is op A0 formaat en kan bij elke groep of gastouder worden opgehangen. Ouders en GGD inspecteurs zien direct op welke wijze de gastouder concreet werkt aan de vier pedagogische basisdoelen.

DE PEDAGOGISCHE KWALITEITSBOOM

Voor meer informatie over de training: https://www.kiki-s.nl/kiki-training-en-coaching/depedagogischekwaliteitsboom/