Werken aan de vier pedagogische basisdoelenWerken aan de vier pedagogische basisdoelen

Waar zou een pedagogische omgeving aan moeten voldoen om de ontwikkeling van kinderen goed te laten verlopen? Deze vraag vormde de basis voor de nieuwe Wet Kinderopvang (2005). Op basis van onderzoek en literatuur komt prof. dr. Marianne Riksen Walraven uiteindelijk tot vier factoren die de basis van goede kwaliteit in kinderopvang vormen. Deze vier factoren zijn uiteindelijk in 2005 als basisdoel in de Wet Kinderopvang opgenomen.

De vier pedagogische basisdoelen zijn vertaald naar een pedagogisch beleidsplan waarin staat uitgewerkt hoe de professional werkzaam in de kinderopvang deze doelen dient te behalen.
Het toezicht in kinderopvang is erop gericht dat de inspectie door de GGD toetst op pedagogisch vlak of deze doelen ook daadwerkelijk behaald worden in de opvang.

Leerdoelen
Na deze module weet je:

  • Wat de vier pedagogische basisdoelen zijn.
  • Hoe de vier pedagogische basisdoelen ontstaan zijn.
  • Hoe ieder basisdoel er uit kan zien in de praktijk.
  • Hoe jouw interactie kan bijdragen aan de pedagogische basisdoelen.
  • Hoe de inrichting van de ruimte kan bijdragen aan het behalen van de vier pedagogische basisdoelen.
  • Hoe anderen (de groep) kunnen bijdragen aan het behalen van de vier pedagogische basisdoelen.
  • Hoe activiteiten kunnen bijdragen aan het behalen van de vier pedagogische basisdoelen
  • Hoe de keuze voor materialen kan bijdragen aan het behalen van de vier pedagogische basisdoelen.

Door bewust te handelen herken je wat je zelf allemaal al inzet om de vier pedagogische basisdoelen te behalen in de praktijk. Dit bewust handelen en herkennen is een goede basis voor de keuzes die je maakt om invulling te geven aan het pedagogisch beleidsplan op de werkvloer. Zo creëer je een goede basis voor een pedagogisch werkplan.

Kosten voor deze online module: €15

Interesse? Stuur ons een mail lelystad@welkom-kind.nl