Interactief Voorlezen

Voor gastouders en ouders

najaar 2019

Start:  19.30 uur

Voorlezen is hartstikke leuk, maar het is tegelijkertijd een uitstekende manier om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen waarin veel wordt voorgelezen, taalvaardiger zijn dan kinderen die thuis niet of nauwelijks zijn voorgelezen. Ze hebben bijvoorbeeld een grotere woordenschat, en scoren beter op tests voor begrijpend lezen. Het zal duidelijk zijn dat ze daardoor ook beter zijn toegerust voor ‘leren’ in het algemeen.

Goed voorlezen is een interactief proces. Het is dus geen eenrichtingsverkeer, maar echte communicatie. Een samenspel tussen ouder en kind.Tijdens de workshop Interactief Voorlezen leren de gastouders en ouders over de voordelen en de tips en trucs van interactief voorlezen.  Natuurlijk nemen we moderne en superleuke prentenboeken mee ter inspiratie. Ook is er foldermateriaal van verschillende uitgeverijen. Aan het eind van de workshop krijgt iedereen een ‘Voorleeskracht’-certificaat om boven het eigen bed te hangen.

Het is de bedoeling dat elke gastouder/ouder een eigen favoriete prentenboek meeneemt waar we in het tweede deel van de workshop mee gaan werken.