Informatie over de GGD inspectie

Tijdens de GGD inspectie moet u een aantal documenten kunnen laten zien. Dat zijn ten eerste de persoonlijke documenten (geldig ID-bewijs, originele VOG’s, origineel schooldiploma, geldig origineel EHBO-certificaat,  uw actuele risico-inventarisatie die wij u per mail opgestuurd hebben en de ingevulde sociale kaart van uw gastkinderen).

Daarnaast moet u een aantal documenten kunnen laten zien (op het beeldscherm of op papier). Het gaat om de volgende documenten:

het pedagogisch beleid van Welkom-Kind,

meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (en de bijbehorende handleiding)

ingevulde sociale kaart van het gastouderbureau/gastouder en kind

formulier ongevallen registratie  (ook leeg).

Naast het kunnen laten zien van deze documenten moet u weten wat er in staat en dit toe kunnen passen.

 

De gastouderraad

Belangen van gastouders worden zo goed mogelijk behartigd door een raad, bestaande uit aantal gastouders die samenwerken met Welkom-Kind; genaamd de gastouderraad. Het doel van de gastouderraad is het belang van de kinderen, zowel de gastkinderen als ook de eigen kinderen, te behartigen en de gastouders die zijn aangesloten bij Welkom-Kind te vertegenwoordigen. We geven Welkom-Kind adviezen ten aanzien van kwaliteit, zoals aanpassingen aan het Welkom-Boek. En indien nodig kunnen we bemiddelen bij klachten en/of conflicten tussen gastouders en Welkom-Kind. Binnen de gastouderraad zijn nog 2 vacatures als algemeen lid. Indien je het leuk vindt meer contact te hebben met andere gastouders en graag mee wilt denken kun je lid worden van de gastouderraad. We vergaderen ongeveer 1 avond in de maand, verder gaat alles via de e-mail. U kunt de gastouderraad bereiken via gor@welkom-kind.nl

 

Algemene informatie

Door hier te klikken komt u in het Welkom-Boek en de verschillende bijlagen. U kunt hier o.a. vinden hoe de betalingen van de vraagouder aan de gastouder lopen.

Informatie voor gastouders  vindt u hier. Hier vindt u o.a. regels waar de gastouder aan moet voldoen, bijvoorbeeld het aantal kinderen.

GGD Inspectie en Welkom-Boek