Plaats, Wijk: Dronten, Smederij
Naam: Maaike Hoogerland
Inspectierapport GGD

Leeftijd kinderen: 0 t/m 4 jaar
Beschikbare dagen:maand-, dins- , donder- en vrijdag
Tijden: van 7:30 tot 18:00
Huisdieren: nee
Ophalen van school: alleen van basisschool de Schakel
Geloofsovertuiging: christen
Meer informatie: Wilt u een vrijblijvend intakegesprek over de opvangmogelijkheden, uw kind(eren) aanmelden of een algemene vraag stellen? Neem dan contact op met Welkom-Kind.

gastouder Smederij, Dronten Maaike Hoogerland


gastouder Smederij, Dronten Maaike Hoogerland Huis

gastouder Smederij, Dronten Maaike Hoogerland Opvang


Wie is Gastouderopvang Krummel?

Gastouderopvang Krummel is een minicrèche in Dronten, in de woning van de gastouder. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd tot van nul tot vier jaar. Gastouderopvang Krummel biedt opvang aan maximaal vijf kinderen tegelijk, waarvan ten hoogste twee kinderen jonger dan een jaar.

 De kleinschaligheid van kinderopvang als gastouder vind ik zo mooi aan dit beroep. Een kind van nabij zien groeien en ontwikkelen, “van een rups tot vlinder” en daar een klein onderdeel van mogen zijn. Uw kindje(s) liefde en aandacht geven die ze nodig hebben, door ze ‘vrij’ te laten, met ze te spelen binnen en buiten, knutselen, voorlezen  enz.

  Elke dag wordt in een dagboekje van uw kind zijn/haar belevenissen opgeschreven. Regelmaat vind ik erg belangrijk, daarom werk ik ook volgens dag planning. Consequent, vrolijk, warm en gezellig zijn vind ik erg belangrijk. Door open communicatie streef ik naar goede band met u als vraagouder, de kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn.

Het is belangrijk dat er structuur is in de opvang en rust. De 3 R staan hier hoog aangeschreven. Daarom werk ik hier ook met het educatieve programma van KIKI.

Met vriendelijke groet,

Maaike Hoogerland

gastouder Smederij, Dronten Maaike Hoogerland, gastouder Smederij, Dronten Maaike Hoogerland, gastouder Smederij, Dronten Maaike Hoogerland, gastouder Smederij, Dronten Maaike Hoogerland,